Høruphav Gruppe…..        Spejd er sejt

Praktisk

Pris:

Det koster 390 kr. pr. halvår at være medlem. De første gange er gratis.
Kontingentet dækker materialer, lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves i februar og september.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:

Søg fripladsordningen til økonomisk trængte familier

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Se Velkomsthæfte her:

Velkomshæfte 2019